segunda-feira, 12 de julho de 2010

PROGRAMO UEA - KONGRESO ESPERANTE

 

La programo de 95-a UK disponeblas en
http://www.uea.org/kongresoj/uk_2010.html

95-a UK de Esperanto, Havano 2010

Laŭtaga programo

Sabato, la 17-a de julio

12h45-13h30 Kongresa Temo (fermita preparkunsido), Lapenna

14h00-17h30 Komitato de UEA 1, Hodler

14h00-18h00 Libroservo 1, Privat

14h30-15h30 Artistoj prezentontaj dum UK (fermita), Lapenna

16h00-17h00 Unuafojaj Kongresanoj, Lapenna

19h00-21h00 Movada Foiro, halo

Dimanĉo, la 18-a de julio

10h00-12h00 Solena Inaŭguro, Zamenhof

13h00-13h45 Instruistoj (ILEI), Zamenhof

13h00-13h45 Subkomitato: Junularo, Jáki

13h00-13h45 Tutmonda Esperanto, Canuto

13h00-14h00 Ĝemelaj Urboj, Broccatelli

13h00-14h00 Kuba Prelego 1: Nuñez, Hodler

13h00-14h30 IKU 1/AIS 11 (inaŭguro; Tonkin), Lapenna

13h00-18h00 Libroservo 2, Privat

14h00-14h45 Internacia Arta Vespero – preparoj 1 (fermita), Canuto

14h00-15h00 Patronoj de TEJO, Jáki

14h15-15h15 Mez-Amerika Prelego 1: Aristóteles, Hodler

14h15-15h45 Regiona Agado, Broccatelli

14h45-15h45 Danckurso 1, Magnani

15h00-15h45 Komunistoj (IKEK), Canuto

15h00-16h00 Ekumena Diservo, preĝejo Corpus Christi

15h00-16h15 Kongresa Temo 1, Lapenna

15h15-16h15 Subkomitato: Informado, Jáki

15h30-16h30 Internacia Koruso 1, Hodler

16h00-16h45 Ateistoj (ATEO; fermita), Broccatelli

16h00-16h45 Indiĝenaj Popoloj, Canuto

16h00-18h00 Kabaredo 1, Magnani

16h30-17h30 Hispana Eksprese 1, Lapenna

16h30-18h00 Fervojistoj (IFEF), Jáki

17h00-18h00 Afrika Komisiono, Broccatelli

17h00-18h00 IKU 2/AIS 21 (Charters), Hodler

17h00-18h00 TEJO Sin Prezentas, Canuto

17h00-18h00 Kuba Prelego 2: Lázaro, Zamenhof

20h00-22h00 Nacia Vespero, Teatro Mella, urbocentro; kun transporto

Lundo, la 19-a de julio

09h00-10h30 Internacia Koruso 2, Hodler

09h00-10h30 Kleriga Lundo: Kial agi en E-dezertoj, Lapenna

09h00-10h30 Kleriga Lundo: Lerni ludante, Broccatelli

09h00-10h30 Kleriga Lundo: Paktuko kaj origami, Canuto

09h00-10h30 Kleriga Lundo: Tradukekzercoj, Jáki

09h00-18h00 Libroservo 3, Privat

10h45-12h15 Hispana Eksprese 2, Hodler

10h45-12h15 Kleriga Lundo: Ekonomia Esperanto, Broccatelli

10h45-12h15 Kleriga Lundo: Indiĝena turismo, Jáki

10h45-12h15 Kleriga Lundo: Muzikaj instrumentoj, Canuto

10h45-12h15 Kleriga Lundo: UN-Unesko, Lapenna

12h30-14h00 Kleriga Lundo: Kiel igi klubkunvenojn interesaj, Broccatelli

12h30-14h00 Kleriga Lundo: Kimono – japana arto, Canuto

12h30-14h00 Kleriga Lundo: Publika parolado, Lapenna

12h30-14h00 Kleriga Lundo: Yumeiho-terapio, Jáki

12h30-14h00 Kuba Prelego 3: Collantes, Hodler

14h15-15h00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K1 (komencantoj), Jáki

14h15-15h00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M1 (mezniveluloj),
Broccatelli

14h15-15h15 IKU 3/AIS 31 (Urueña), Lapenna

14h15-16h30 Oomoto 1: Kio estas Oomoto?, Canuto

14h30-18h00 Komitato de UEA 2, Hodler

14h45-15h45 Danckurso 2, Magnani

15h15-16h00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K1 (komencantoj), Jáki

15h15-16h00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M1 (mezniveluloj),
Broccatelli

15h45-16h45 Kuba Prelego 4: García, Lapenna

16h00-18h00 Kabaredo 2, Magnani

16h30-18h00 Amikaro de Bruno Gröning 1, Broccatelli

16h30-18h00 Metiejo kun edukado.net 1, Jáki

16h45-18h00 Sennaciistoj (SAT), Canuto

17h00-18h00 Mez-Amerika Prelego 2: Muñoz, Lapenna

19h30-21h00 Bankedo, restoracio El Bucán

20h30-23h00 Kongresa Balo, halo

Mardo, la 20-a de julio

09h00-09h45 AIS 12 (Tonkin), Canuto

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K2 (komencantoj), Jáki

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M2 (mezniveluloj),
Broccatelli

09h00-10h30 Nova Estraro Sin Prezentas, Hodler

09h00-10h30 Radioamatoroj (ILERA), Middelkoop

09h00-10h30 Spiritisma Asocio F.V. Lorenz, Lapenna

09h00-18h00 Libroservo 4, Privat

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K2 (komencantoj), Jáki

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M2 (mezniveluloj),
Broccatelli

10h00-16h00 Tago de la Lernejo, Canuto

10h45-11h45 IKU 4 (Kadoja), Lapenna

10h45-12h15 Sciencamikoj (ISAE), Middelkoop

11h00-12h00 Internacia Arta Vespero – preparoj 2 (fermita), Broccatelli

11h00-12h00 Teatro: Georgina Almanza 1, Magnani

11h00-13h00 Azia Komisiono (KAEM), Jáki

12h00-13h30 UN kaj Unesko, Lapenna

12h15-13h15 Kuba Prelego 5: Gutiérrez, Hodler

12h15-13h15 Subkomitato: Landa Agado, Broccatelli

12h30-13h15 Subkomitato: Financo/Administrado, Middelkoop

13h15-14h15 Rondo Kato (katamantoj), Jáki

13h30-14h15 Subkomitato: Eksteraj Rilatoj, Broccatelli

13h30-15h00 Komercistoj (IKEF), Middelkoop

13h45-15h15 Kongresa Temo 2, Lapenna

14h00-14h45 Kubo Muzikas 1, Magnani

14h30-15h15 Gazetoteko Lanti, Jáki

14h30-15h15 Oceania Komisiono, Broccatelli

14h45-15h45 Danckurso 3, Magnani

15h15-16h00 Landaj Asocioj, Middelkoop

15h30-16h15 Mez-Amerika Prelego 3: López, Jáki

15h30-16h45 Faka Forumo, Lapenna

16h00-16h45 Akademio de Esperanto (fermita), Broccatelli

16h00-18h00 Kabaredo 3, Magnani

16h15-17h00 Nefumantoj (TADEN), Middelkoop

16h15-18h00 Amerika Komisiono, Canuto

16h30-18h00 Amikaro de Bruno Gröning 2, Jáki

17h00-18h00 IKU 5 (Edwards), Hodler

17h00-18h00 Internacia Koruso 3, Lapenna

17h00-18h00 Subkomitato: Scienca kaj Faka Agado, Broccatelli

17h15-18h00 Blinduloj (LIBE), Middelkoop

18h00-19h00 Societo Zamenhof (akcepto; nur invititoj), loko anoncota

20h00-22h00 Teatraĵoj: Rememoro de unu aktoro kaj La leciono, Teatro
Nacional

Ĵaŭdo, la 22-a de julio

09h00-10h00 Araba Komisiono, Broccatelli

09h00-10h00 Centra Oficejo Respondas, Hodler

09h00-10h30 Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj
Problemoj (CED), Jáki

09h00-10h30 Oomoto 2, Canuto

09h00-10h30 Oratora Konkurso, Lapenna

09h00-18h00 Libroservo 5, Privat

10h15-11h15 Subkomitato: Edukado, Broccatelli

10h15-11h45 Kongresa Temo 3, Hodler

10h45-11h45 IKU 6 (Gutiérrez), Lapenna

10h45-11h45 Juristoj (EJA), Jáki

10h45-11h45 Prelego: Centjariĝo de Societo Kubo, Canuto

11h30-12h30 Subkomitato: Kulturo, Broccatelli

12h00-12h45 Radioaŭskultantoj (AERA), Canuto

12h00-13h00 Teatraĵo: Georgina Almanza 2, Magnani

12h00-13h15 Metiejo kun edukado.net 2, Jáki

12h00-16h00 Esperantologia Konferenco, Lapenna

12h45-13h45 Libroj de la Jaro, Broccatelli

13h00-13h45 IKU 7 (MacGill), Canuto

13h15-14h15 Kubo Muzikas 2, Magnani

13h30-15h00 Eŭropa Agado, Jáki

14h00-15h00 Internacia Arta Vespero – preparoj 3 (fermita), Canuto

14h00-15h00 Muzikistoj (MEL), Broccatelli

14h30-15h30 Legantoj de Esperanto, Hodler

14h45-15h45 Danckurso 4, Magnani

15h15-16h00 AIS 22 (Charters), Broccatelli

15h15-16h00 Hispana Eksprese 3, Jáki

15h30-16h30 Ateistoj (ATEO; publika), Canuto

15h45-16h30 Kuba Prelego 6: Nuñez, Hodler

16h00-18h00 Kabaredo 4, Magnani

16h15-17h00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K3 (komencantoj), Jáki

16h15-17h00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M3 (mezniveluloj),
Broccatelli

16h15-17h30 Belartaj Konkursoj, Lapenna

16h45-17h30 AIS 32 (Urueña), Canuto

17h00-18h00 Koncerto: Jacques Yvart kaj Famo, Hodler

17h15-18h00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K3 (komencantoj), Jáki

17h15-18h00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M3 (mezniveluloj),
Broccatelli

18h30-19h30 Urbestra Akcepto (nur invititoj), loko anoncota

20h30-22h00 Koncerto: Canto General (Interkant'), Teatro Nacional

Vendredo, la 23-a de julio

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K4 (komencantoj), Jáki

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M4 (mezniveluloj),
Broccatelli

09h00-10h00 AIS 13 (Tonkin), Lapenna

09h00-10h30 Monda Asembleo Socia (MAS), Canuto

09h00-12h00 Komitato de UEA 3, Hodler

09h00-18h00 Libroservo 6, Privat

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K4 (komencantoj), Jáki

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M4 (mezniveluloj),
Broccatelli

10h15-11h15 IKU 8 (Raola), Lapenna

10h45-12h15 Medicinistoj (UMEA), Canuto

11h00-13h00 KER-ekzamenoj 2, Broccatelli

11h00-16h00 KER-ekzamenoj 1, Jáki

11h30-12h30 Kuba Prelego 7: Uribazo, Lapenna

12h15-13h45 Akademio de Esperanto (publika), Hodler

12h30-14h00 Go-ludantoj (EGLI), Canuto

12h45-13h45 Delegita Reto, Lapenna

13h45-14h30 Fondumo Zamenhof, Broccatelli

14h00-15h00 IKU 9 (Vergara), Lapenna

14h00-15h30 Venontaj UK-oj, Hodler

14h15-15h00 AIS 23 (Charters), Canuto

14h45-16h15 Verduloj (AVE), Broccatelli

15h15-16h00 AIS 33 (Urueña), Canuto

15h15-16h15 Hispana Eksprese 4, Lapenna

16h00-17h30 Aŭkcio, Hodler

16h15-17h00 Postkongresaj Partoprenantoj P1, Canuto

16h30-18h00 Amikaro de Bruno Gröning 3, Broccatelli

16h30-18h00 Internacia Koruso 4, Lapenna

17h15-18h00 Postkongresaj Partoprenantoj P3, Canuto

20h00-22h00 Internacia Arta Vespero, Amfiteatro de Havano

Sabato, la 24-a de julio

10h00-12h00 Solena Fermo, Zamenhof

12h00-14h00 Libroservo 7, Privat

14h00 FERMO DE LA KONGRESEJO